KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 


 

 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4.05.2016 roku (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –dalej RODO – informujemy, że

 

EKOVET s.c. Anita Jastrzębska Piotr Sieczko z siedzibą we Wrocławiu ul. Metalowców 29B jest administratorem Państwa danych osobowych.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane po uzyskaniu Państwa zgody oraz w celach bezpośrednio związanych z usługami, które świadczymy.

 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu ich dalszego przetwarzania,

 4. Zgodnie z RODO przysługuje również Państwu:

 

 1. prawo dostępu do swoich danych,

 2. prawo do sprostowania (poprawiania)swoich danych,

 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

 4. prawo do przenoszenia danych,

 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (firma księgowa, prawnicza, informatyczna, likwidatorzy szkód).

 2. EKOVET s.c. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 3. W oparciu o Państwa dane osobowe EKOVET s.c. nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 4. Realizacja przez podmiot EKOVET s.c. państwa uprawnień przewidzianych RODO nie stoi
  w sprzeczności z obowiązkami przewidzianymi w przepisach szczegółowych, a w szczególności nie będzie naruszać stosownych przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo farmaceutyczne ( Dz. U.Nr 126, poz 1381)

 


 


 

Ta strona zapisuje pliki cookie na Twoim komputerze. Pozostając na tej stronie, wyrażasz na to zgodę.